Akademia Pomorska w Słupsku E-mail

Akademia Pomorska w Słuspku

o studium informatyki

Studium Informatyki funkcjonuje jako samodzielna jednostka organizacyjna Akademii Pomorskiej w Słupsku. Siedziba Studium jest zlokalizowana w budynku przy ul. Słowiańskiej 8 (w którym funkcjonuje także Instytut Neofilologii, jest to zespół budynków AP Słowiańska-Partyzantów).


Kierownik Studium Informatyki:
- dr Piotr Sulewski


ul. Słowiańska 8, 76-200 Słupsk
tel. (059) 840 01 61
Sekretariat: I piętro, pokój 101
e-mail: studium.informatyki@apsl.edu.pl

Studium Informatyki

| dla pracowników| poczta| kontakt|
© 2009 Akademia Pomorska w Słupsku